Przedszkole integracyjne – jakie posiada zalety i czym różni się od specjalnego?

W do integracyjnego przedszkola, uczęszczać mogą dzieci pełnosprawne, ale też te, które posiadają różnego stopnia niepełnosprawność fizyczną, bądź też umysłową. Okazuje się, że obecność naszego dziecka w takiej placówce, może być  wyjątkowo korzystna i kształcąca dla jego rozwoju. Warto dowiedzieć się zatem, jak funkcjonują tego typu przedszkola.

Wybierając przedszkole Wilanów to często jedyne kryterium jakie nas interesuje. Warto wiedzieć, że mamy znacznie więcej możliwości, a jeżeli chodzi o placówki prywatne, dużą popularnością ciesz się przedszkola profilowane. Oznacza to, że wcale nie musimy wybierać miejsca, gdzie stawia wyłącznie na podstawę programową, ale też na wiele zajęć dodatkowych. Możliwością są zatem przedszkola językowe, integracyjne, ale też artystyczne oraz sportowe.

Przedszkole integracyjne i jego zalety

Ogólnym założeniem tego typu placówek jest integracja dzieci niepełnosprawnych, w jednej grupie z pełnosprawnymi rówieśnikami. Jest to miejsce, gdzie każde dziecko posiada identyczne prawa, jak i obowiązki. Opiekunowie i nauczyciele mają za zadanie integrować zdrowe dzieci z chorymi, zapewniając tym niepełnosprawny odpowiednie warunki do rozwoju, a także przygotowanie do nauki w szkole.

Grupy w prywatnych integracyjnych przedszkolach, będą zdecydowanie mniejsze, niż w tych zwykłych publicznych. Każda grupa, będzie posiadała kilkoro dzieci, o różnych stopniach niepełnosprawności. Przedszkola integracyjne zatrudniają nie tylko nauczycieli. Pracują tam również pedagodzy, psychologowie, logopedzi, czy też rehabilitanci. Dzięki temu, dziecko może liczyć na profesjonalną i specjalistyczną opiekę.

Fakt, że dzieci niepełnosprawne mają kontakt z pełnosprawnymi sprawia, że ich towarzystwo mobilizuje je do tego, aby dogonić swoich kolegów. Jako, że w takiej placówce posiadają otoczenie równolatków, zyskują okazję aby dorastać zupełnie tak jak inne dzieci. Dzieci zdrowie także wiele zyskują, gdyż to dla nich bardzo skuteczna nauka tolerancji, empatii, szacunku, czy też otwartości wobec innych. To też szansa na to, aby zrozumieć idee bezinteresownego pomagania wszystkim, którzy są w potrzebie.

Dobre przedszkole integracyjne zachowuje odpowiednie proporcje. Chodzi o to, aby przedszkola grupa posiadała nie więcej niż 1/3 niepełnosprawnych dzieci, spośród wszystkich innych. Oznacza to, że w grupie piętnastoosobowej, obecnych będzie pięcioro dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole specjalne…

Istotne jest wskazanie różnić, jakie zachodzą pomiędzy przedszkolem specjalnym, a integracyjnym. W tym drugim przypadku, wszystkie dzieci posiadają równe prawa, a także te niepełnosprawne i zdrowe funkcjonują w jednej, wspólnej grupie. Przedszkole specjalne skupie z kolei jedynie takie dzieci, które są lekko upośledzone umysłowo, bądź też niepełnosprawne fizycznie, np. niewidome, niedosłyszące, czy też przewlekle chore. Program nauczania, jest tam dostosowywany do możliwości podopiecznych. Edukacja oraz wychowanie dzieci o różnym stopniu upośledzenia, znajduje się w obrębie pedagogiki specjalnej. Jako, że jest to dość ogólne pojęcie, wyróżnia się też pewien podział. Znana jest chociażby oligofrenopedagogika, surdopedagogika, czy też tyflopedagogika.

Ta pierwsza skupia się na wychowaniu i edukacji dzieci upośledzonych umysłowo, druga zaś na edukacji dzieci z wadami słuchu, zaś trzecia, dotyczy opieki nad dziećmi niewidomymi. Każdy nauczyciel pracujący w przedszkolu specjalnych, powinien posiadać odpowiednie pedagogiczne przygotowanie. Jest to bowiem praca, które w ogromnym stopniu bazuje na opiece nad dziećmi. Przedszkole grupy w placówkach specjalnych są wyjątkowo małe. Jest to jednak miejsce, gdzie dziecko może liczyć na specjalistyczną opieką, natomiast każde dziecko o lekkim stopniu niepełnosprawności, o wiele lepiej odnajdzie się w przedszkolu integracyjnym.